IKS NILL ar visiem pielikumiem

IKS aktualizēta 2024.gadā saskaņā ar NILLTFP likumā grozūjumiem

IKS NILL ar visiem pielikumiem


Piedāvājam IKS, kas aktualizēta no 01.01.2024 saskaņā ar izmaiņām NILLTPF likumā no 2024. gada, un saskaņā ar jaunāko nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu par 2020.–2022.

Piedāvājam unikālu pilnu IKS NILLTPFN komplektu no ARTBUH, kas iekļauj IKS metodiku, pielikumus un nepieciešamo organizācijas dokumentu paraugus.
Mēs piedāvājam pilnu procedūru kopumu, kas precīzi atspoguļo likumdošanas prasības, VID vadlīnijas un praktisko pieredzi. Mūsu metodika tiek pastāvīgi atjaunināta un uzlabota, ņemot vērā pārbaužu rezultātus un jaunākās izmaiņas vadlīnijās.
Komplekta cenā iekļauti divu IKS paraugu teksti,kā arī pielikumi: NILLTFN politika +Sankciju IKS. Komplekts ir izstrādāts tā, lai IKS būtu ērti pielāgot konkrētam uzņēmumam.
Mūsu IKS metodika taupa Jūsu laiku un pilnībā atbilst likumdošanas prasībām.
IKS aktualuzēta uz 01.01.2024 ņemot vērā pēdējās izmaiņas NILLTPF likuma, VID un FID pēdējās rekomendācijas
ARTBUH IKS iegādes rezultāts būs ideāla cenas un kvalitātes attiecība.
Mēs piedāvājam vispilnīgāko komplektu par pieņemamu cenu. IKS, kas ir aktualuzēta uz 01.01.2024 ņemot vērā pēdējās izmaiņas NILLTPF likuma, kā arī saskaņā Nacionālalo NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu par 2020.–2022. gadu.Viss ir izdarīts tā, lai būtu ērti un saprotami pielāgot IKS konkrētam uzņēmumam. Piemērots ne tikai ārpakalpojumu grāmatvežiem, bet arī juridisko pakalpojumu un ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sniedzējiem
Metodikas saturs

Iekšējās kontroles sistēmas paraugs NILLTPFN likuma prasību izpildei

1. Vispārīgie noteikumi
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas principi
3. Uz risku balstīta pieeja
4. Klienta identifikācija
4.1. Fizisko personu identifikācija
4.2. Juridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
4.3. Personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
4.4. Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
5. Klienta patiesā labuma guvēja noskaidrošana
6. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana
7. Risku novērtējums
7.1. Likuma subjekta risks
7.2. Klientu riski
8. Klienta izpēte
8.1. Klienta izpētes pasākumi un riska faktori
8.2. Vienkāršota klientu izpēte
8.3. Klienta padziļināta izpēte
9. Klienta darījumu uzraudzība
10. Atbildīgo darbinieku iecelšana
11. Darbinieku apmācība
12. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā Sabiedrība atturas no aizdomīga darījuma veikšanas
13. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem
14. Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā
15. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju
16. Klienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
17. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība
18. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu
19. IKS pārskatīšanas prasības un kārtība
20. Sankciju režīma un proliferācijas novēršanas uzraudzība
21. Terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzība

Pielikumi:
1. Klienta ANKETA
2. Patiesā labuma guvēja (PLG) identifikācijas karte
3. Darījuma / saimnieciskās darbības vispārīgā analīze
4. Klienta risku novērtēšana
5. Klienta darījumu attiecību akceptēšana
6. SAVA riska novērtējums
7. Darījuma attiecību uzraudzība
8. Darījuma attiecību uzraudzības pasākumu reģistrs (žurnāls)
9. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšana
10. Rīkojums par atbildīgo personu iecelšanu (3 paraugi)
Risku ietekmējošie faktori un indikatori riska novērtēšanai:
11. Vispārīgas pazīmes, indikatori
12. Jurisdikcijas risks
13. Riski politiski nozīmīgām personām
14. Aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā
15. Aizdomīguma pazīmes sankciju pārkāpumu jomā
16. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģiju pazīmes
17. Risku pārvaldīšanas apmācības reģistrācijas žurnāls
18. Dokumentu iznīcināšanas akts
19. Padziļināts izpētes pasākumi, klientu risku paaugstinošiem faktoriem
20. Padziļinātas izpētes apjoms darījuma attiecībām ar klientu no augsta riska trešās valsts
21. Klientu izpētes un riska novērtējuma atjaunošanas procedūras
22. Sankciju likuma subjekta risks
23. Sankciju likuma subjekta klienta risks.


Metodikas cena
Atlaides
10% — Pastāvīgajiem klientiem, bezdarbniekiem
161€
20% - komplektam (IKS metodika + Grāmatvedības metodika)
pastāvīgajiem klientiem
(Ja piedalījāties vismaz 3 mūsu kursos vai semināros pēdējo 2 gadu laikā)
179€
pārējiem
150,00 — Cena par pilnu komplektu martā
Aizpildiet datus rēķinam
MUMS UZTICAS
KLIENTU ATSAUKSMES
Šī mājaslapa lieto Cookies, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi.
Pieņēmu
Made on
Tilda