Grāmata "Praktiskā finanšu grāmatvedība II.daļa"

Šī grāmata ir profesionāli noderīgs uzziņu materiāls, kurā ir iestrādāts uz rīcību aicinoš ceļvedis

Grāmata "Praktiskā finanšu grāmatvedība II.daļa"
Šī grāmata ir profesionāli noderīgs uzziņu materiāls, kurā ir iestrādāts uz rīcību aicinoš ceļvedis
Šī noderīgā rokasgrāmata tiešām ir grāmatveža darba ceļvedis — gan iesācējiem, gan tiem, kam ir pieredze.
Tā paredzēta ne tikai grāmatvežiem, bet arī finanšu virziena augstskolu studentiem un ikvienam, kurš vēlas patstāvīgi pilnveidot savu kvalifikāciju finanšu grāmatvedības jomā
Tas burtiski ir praktisks mācību kurss finanšu grāmatvedībā, kas ietver visas finanšu likumdošanas izmaiņas. Grāmata „Praktiskā finanšu grāmatvedība II. daļa” ir loģisks I. daļas turpinājums.
Profesionālā ziņā tas ir noderīgs izziņas materiāls, kurā nepieciešamības gadījumā iespējams rast atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar pašu kapitāla, uzkrājumu un kreditoru uzskaiti līdz pat sīkākām niansēm
Lasītājiem piedāvāti 90 praktisku piemēru risinājumi un 24 pārdomāti uzdevumi, kas savukārt ir autores 30 gadu pedagoģiskā darba un praktiskās darbības pieredzes apkopojums.
Cena - EUR 50
Gada pārskata sagatavošanu raksturo komplekss praktiskais piemērs, kas ietilpst peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma sagatavošanu.
Grāmatvedības politikas maiņai, grāmatvedības aplēšu izmaiņām un iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem sagatavoti vairāki praktisku piemēru risinājumi.
Pievērsta uzmanība grāmatvedības organizācijas dokumentu struktūrai un saturam, kā arī grāmatvedības kontroles sistēmai, kas palīdz izprast uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrādāšanas procesu.
Praktiskā pieeja ļauj sekmīgi apgūt materiālu, novērst iespējamās neskaidrības un nodrošināt izpratni par uzskaites objektu novērtēšanu un uzskaiti, pilnveidot profesionālo līmeni, izprast un analizēt likumsakarības finanšu grāmatvedības jautājumos.

Piegādājam uz SmartPost un Omniva pakomātiem
Piegādes maksa caur OMNIVA pakomātu ir 3.10 eur
Maksa par piegādi caur SmartPost pakomātu ir 2,00 eur
Grāmata tiks nosūtīta 1-3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.
Lūdzu, komentāros norādiet izvēlētā pakomāta adresi/nosaukumu, lai varam izrakstīt Jums atbilstošu rēķinu.

Grāmatas saturs
1.1. Pašu kapitāla sastāvs un uzskaites konti
1.2.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
1.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls
1.4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla izmaiņas

1.4.1. Pamatkapitāla palielināšana
1.4.2. Pamatkapitāla samazināšana

1.5. Akciju sabiedrības pamatkapitāls

1.6. Akciju sabiedrības pamatkapitāla izmaiņas
1.6.1. Pamatkapitāla palielināšana
1.6.2. Pamatkapitāla samazināšana

1.7. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
1.8. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
1.9. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve
1.10. Rezerves
1.11. Nesadalītā peļņa

Aizpildiet datus rēķinam
Grāmatas cena - EUR 50
Norādiet pakomāta adresi - SmartPost vai Omniva
Norādiet pakomāta adresi - SmartPost vai Omniva
MUMS UZTICAS
KLIENTU ATSAUKSMES
Šī mājaslapa lieto Cookies, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi.
Pieņēmu
Made on
Tilda